บริการทางการแพทย์ของรพ.ซานเปาโล

   

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลซานเปาโล
222 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 532 576  
โทรสาร  : 032 532 581-4

E-mail    : info@sanpaulo.co.th     
website : www.sanpaulo.co.thศูนย์ตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่นและแพคเกจ | ศูนย์ตรวจสุขภาพ | คลินิกเฉพาะทาง | ข่าวสารและกิจกรรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ กู๊ดเฮลท์


    เปิดบริการทุกวัน 8:00 น. - 16:00 น. โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพมากมายที่เลือกได้ตามความเหมาะสม โดยทีมแพทย์และพยาบาลประจำที่ชำนาญงาน  มีศูนย์ตรวจสุขภาพแยกเป็นสัดส่วน สะดวกสบาย มีมาตรฐาน
 
ข้อแนะนำ
  1. ทำการนัดวันและเวลาสำหรับการตรวจสุขภาพก่อน  ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-532576 ต่อ100, 152
  2. กรุณานำประวัติการตรวจสุขภาพของท่านในปีที่แล้วมาด้วย
  3. สำหรับการตรวจเลือดเพื่อดูไขมันคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่าง น้อย 9 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำได้)
  4. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้มาพบเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง

*** ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันตรวจสุขภาพเท่านั้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ กู๊ดเฮลท์ 

 กู๊ดเฮลท์ 1             พื้นฐาน  ชายและหญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                                            
4.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
5.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                                             
6.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
7.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
8.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT
9.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg
10.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis
11.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray
12.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  1,900   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ

 

กู๊ดเฮลท์ 2            อายุน้อยกว่า 30 ปี  ชาย-หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                                            
4.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
5.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                                             
6.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
7.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
8.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
9.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT
10.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase
11.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg
12.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis
13.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray
14.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  2,500   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ

 

กู๊ดเฮลท์ 3            อายุ 30-40 ปี  ชาย-หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                                            
4.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
5.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
6.ตรวจหาไขมันชนิดดี    / HDL                            
7.ตรวจหาไขมันชนิดร้าย   / LDL                           
8.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
9.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
10.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
11.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT                                       
12.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase
13.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg
14.ตรวจกรดยูริคในเลือด เพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์    /  Uric Acid
15.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis                                                       
16.ตรวจอุจจาระ    /  Stool Examination                                                       
17.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                                       
18.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                           
19.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  3,900   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ


กู๊ดเฮลท์ 4             อายุ 30-40 ปี  ชาย รักษาสุขภาพมากกว่า

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจหาไขมันชนิดดี    / HDL                            
8.ตรวจหาไขมันชนิดร้าย   / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
10.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
11.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
12.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase 
14.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein                                       
15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg                                          
16.ตรวจกรดยูริคในเลือด เพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์    /  Uric Acid
17.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ   /  AFP                                          
18.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis                                                       
19.ตรวจอุจจาระ    /  Stool Examination                                                       
20.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
21.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen              
22.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                           
23.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  7,400   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ

 

กู๊ดเฮลท์ 4            อายุ 30-40 ปี  หญิง รักษาสุขภาพมากกว่า

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจหาไขมันชนิดดี    / HDL                            
8.ตรวจหาไขมันชนิดร้าย   / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
10.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
11.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
12.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase
14.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein                                      
15.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg                                          
16.ตรวจกรดยูริคในเลือด เพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์    /  Uric Acid 
17.ตรวจมะเร็งปากมดลูก  / Thin Prep                                                                                      
18.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis                                                       
19.ตรวจอุจจาระ    /  Stool Examination                                                       
20.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
21.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen         
22.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                        
23.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  9,990   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆกู๊ดเฮลท์ 5             อายุ 40-50 ปี  ชาย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจหาไขมันชนิดดี    / HDL                            
8.ตรวจหาไขมันชนิดร้าย   / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
10.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
11.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
12.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase                                         
14.ตรวจการทำงานของตับ    /  Direct bilirubin                                       
15.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein
16.ตรวจการทำงานของตับ  /  Total Bilirubin                                        
17.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg                                          
18.ตรวจกรดยูริคในเลือด เพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์    /  Uric Acid 
19.ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์    /  Thyroid Hormone TSH, Free T3, Free T4
20.ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก  /  PSA                                          
21.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้   /  CEA                            
22.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ   /  AFP                                          
23.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis                                                       
24.ตรวจอุจจาระ    /  Stool Examination                                                       
25.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
26.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen
27.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน / EST                 
28.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง /  Echocardiography               
29.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                           
30.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  18,500   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ


กู๊ดเฮลท์ 5            อายุ 40-50 ปี  หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจหาไขมันชนิดดี    / HDL                            
8.ตรวจหาไขมันชนิดร้าย   / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
10.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
11.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
12.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase                                         
14.ตรวจการทำงานของตับ    /  Direct bilirubin                                       
15.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein
16.ตรวจการทำงานของตับ  /  Total Bilirubin                                        
17.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg                                          
18.ตรวจกรดยูริคในเลือด เพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์    /  Uric Acid
19.ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์    /  Thyroid Hormone TSH, Free T3, Free T4
20.ตรวจมะเร็งปากมดลูก  / Thin Prep                                             
21.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้   /  CEA                            
22.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ   /  AFP                                          
23.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis                                                       
24.ตรวจอุจจาระ    /  Stool Examination                                                       
25.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
26.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen
27.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  /Mammogram and Ultrasound Breast
28.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน / EST                 
29.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง /  Echocardiography               
30.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G                                        
31.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  26,000   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ
 

กู๊ดเฮลท์ 6             อายุ 50 ปีขึ้นไป  ชาย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจหาไขมันชนิดดี    / HDL                            
8.ตรวจหาไขมันชนิดร้าย   / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
10.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
11.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
12.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase                                         
14.ตรวจการทำงานของตับ    /  Direct bilirubin                                       
15.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein
16.ตรวจการทำงานของตับ  /  Total Bilirubin                                        
17.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg                                          
18.ตรวจกรดยูริคในเลือด เพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์    /  Uric Acid
19.ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์    /  Thyroid Hormone TSH, Free T3, Free T4
20.ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก  /  PSA                                          
21.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้   /  CEA                            
22.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ   /  AFP                                          
23.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis                                                       
24.ตรวจอุจจาระ    /  Stool Examination                                                       
25.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
26.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen
27.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน / EST                 
28.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง /  Echocardiography               
29.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G
30.ส่องกล้องลำไส้ใหญ่  /  Colonoscopy                                              
31.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 

   ราคา  37,800   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆกู๊ดเฮลท์ 6             อายุ 50 ปีขึ้นไป  หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์   /  Physical Examination                                             
2.ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   / CBC                
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด    / FBS                                
4.ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือด    /  HbA1C                             
5.ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด   / Cholesterol                      
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด   / Triglyceride                      
7.ตรวจหาไขมันชนิดดี    / HDL                            
8.ตรวจหาไขมันชนิดร้าย   / LDL                           
9.ตรวจการทำงานของไต    /  BUN
10.ตรวจการทำงานของไต  / Creatinine                                         
11.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGPT
12.ตรวจการทำงานของตับ    /   SGOT                                       
13.ตรวจการทำงานของตับ     /  Alkaline Phosphatase                                         
14.ตรวจการทำงานของตับ    /  Direct bilirubin                                       
15.ตรวจการทำงานของตับ    / Total Protein
16.ตรวจการทำงานของตับ  /  Total Bilirubin                                        
17.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     / HBsAg                                          
18.ตรวจกรดยูริคในเลือด เพื่อบ่งชี้โรคเก๊าท์    /  Uric Acid
19.ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์    /  Thyroid Hormone TSH, Free T3, Free T4
20.ตรวจมะเร็งปากมดลูก(หญิง)  / Thin Prep (For  Female)                                            
21.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้   /  CEA                            
22.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ   /  AFP                                          
23.ตรวจปัสสาวะ   /  Urine Analysis                                                       
24.ตรวจอุจจาระ    /  Stool Examination                                                       
25.เอกซเรย์ปอด และหัวใจ /   Chest X- Ray                                          
26.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  / Ultrasound Whole Abdomen
27.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  /  Mammogram and Ultrasound Breast 
28.ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน / EST                 
29.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง /  Echocardiography               
30.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   / E.K.G
31.ส่องกล้องลำไส้ใหญ่  /  Colonoscopy                                              
32.บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (ห้องอาหารซานเปโตร)

 
   ราคา  41,000   บาท
หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและอื่นๆ